SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid.

skolespiraSkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunnlaget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt sekk, pennal, bok, perm, drikkeflaske, matboks og t-skjorte som brukes i prosjektarbeidene der det er naturlig.

Det er utarbeidet en egen SkolEspira standard, i tillegg en SkolEspira veileder.

 

Personvern og cookies