Maurtua

 

Maurtua består av 15 barn i aldersgruppen 0-3 år.

På avdelingen jobber det to barnehagelærere og to pedagogiske medarbeidere.

Begge småbarnsavdelingene våre har stor fokus på trygghet, omsorg og tilstedeværelse. Vi jobber med språk og motorikk gjennom ulike aktiviteter. Vi er opptatt at vi skal ha gode og forutsigbare dager for våre små som er på daglig oppdagelsesferd ute og inne. Vi er opptatt av å være på gulvet sammen med barna og følge de i det de holder på med og være tilgjengelige voksne. Det skal være god kvalitet i alle hverdagssituasjonene slik at hvert barn blir sett og kan føle trygghet. Småbarnsavdelingene samarbeider på tvers og barna er godt kjent med hverandre.

Småspireklubben vår er en turgruppe for de eldste barna på småbarnsavdelingene. Med en barnehagelærer fra hver avdeling, går Maurtua og Sneglehuset på tur sammen. Vi deler oss i mindre grupper, og rullerer på hvem sin tur det er. Når vi går på tur har vi fokus på følgende:

  • Å ha et godt fellesskap, ved å føle tilhørighet til en gruppe som har felles mål.
  • Vi ønsker å skape vennskap på tvers av avdelingene
  • Barna skal få øve seg på å gå tur, og sette ord på alt de ser og opplever slik at de er godt forberedt når de begynner på storebarnsavdeling.
  • Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.

image-220151021_101926

Personvern og cookies