Bikuben

På Bikuben har vi 24 barn mellom 2 – 6 år, to barnehagelærere og to pedagogisk medarbeidere.

Begge storebarnsavdelingene våre tilbyr varierte pedagogiske aktiviteter hver dag. Barnegruppene deles inn i mindre grupper på tvers av avdelingene når de blant annet går på tur, har prosjektarbeid eller stasjonslek. Å ha aktivitet i mindre grupper gjør at vi får god kontakt med barna og alle får tid sammen med en ansatt. Vi er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt hver dag. Personalet er tilstede for å bygge gode relasjoner mellom barna.

Lek og læring går hånd i hånd gjennom hele barnehagedagen. For å kunne leke må man være trygg, for å være trygg må man bli sett og få omsorg, dette skaper grunnlag for danning og læring.

Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Vi er opptatt av å legge til rette for mange muligheter til lek både ute og inne. Personalet skal være tilstede og i kontakt med barna. Dette gjør vi ved å være på gulvet slik at vi er tilgjengelige for hverandre.

Barna har faste turdager i uken, hvor turen går til ulike fasilitetene i nærmiljøet vårt.

Skolespirene er barnehagens egen førskolegruppe, denne gruppen tar utgangspunkt i å ha skoleforberedende aktiviteter som skal være med på å skape en trygg og god overgang fra barnehage til skole. Gjennom disse aktivitetene bidrar vi til at barna skal kjenne på mestringsfølelse, lærelyst og nysgjerrighet. Skolespirene samles én dag i uken på Språklabben for prosjektarbeid eller andre aktiviteter, de har også en egen turdag i uken. To ganger i måneden besøker barnehagens skolespirer Espira @Pi-park. Espira @pi-parken er Espira sitt eget realfagssenter i Oslo sentrum. Hit kommer barn og ansatte i Espira for å utforske, skape, leke og lære. De blir tatt imot av vår egen realfagspedagog, Oda Bjerknes, som inspirerer til realfaglig undring og opplevelse. I Espira @pi-parken skal barn og ansatte møte realfag på nye måter gjennom aktiviteter og et variert materiell.

En barnehagelærer har ansvar for planlegging og utføring av Skolespire-gruppa. Det lages en egen faglig plan for skolespirene som beskriver målene for de ulike periodene og hva vi vil ha fokus på.

experience_area_1715_7030__img_0731 experience_area_1596_5800__image

Personvern og cookies